Information om Travhästskötarexamen

Svensk Travsport och TR håller tillsammans på med att ta fram ett förslag till Diplomering av travhästskötare.
Diplomeringen kommer att innehålla olika moment både praktiska och teoretiska men övervägande kommer de vara praktiska. En travhästskötardiplomering innebär att man har yrkesmässiga färdigheter och tillämpad kunskap för yrket.

Bakgrund
Uppfattningen från Svensk Travsport är att det råder viss arbetskraftsbrist inom travhästskötaryrket och vår näring ger uttryck för att det är svårt att hitta och rekrytera rätt personal. Det har också gjorts en studie bland våra tränare där det framkommit önskemål om vad en travhästskötare bör kunna för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Utifrån näringens kunskapskrav och i samarbete med TR har vi därför tagit fram ett förslag på hur en diplomering till travhästskötare kan se ut. Diplomeringen öppnar möjligheter för fler grupper än gymnasieelever på en utbildning med inriktning trav. Här kan de som till exempel arbetar som hästskötare hos tränare idag få ett kvitto på sin kompetens.

Hästskötare med ridinriktning som vill byta bana och elever på kortare hästskötarutbildningar kan diplomera sig i likhet med andra som vill styrka sin kunskap genom en diplomering.

Att vi gör detta tror vi skapar dels en ökad tydlighet på en vad man kan förvänta sig för kompetens när man anställer en hästskötare men det ger också en allmän statushöjning på yrket. En ökad attraktivitet för hästskötaryrket leder förhoppningsvis till fler utbildade hästskötare, med ökad tillgång till och kvalitet på personalen som följd.

Kraven i diplomeringen överensstämmer väl med innehållet i programfördjupningen trav i det nya gymnasiet, där eleverna efter tre år examineras som just hästskötare.

Syfte med diplomeringen

  • Synliggöra hästskötaryrket genom att ha en tydlig och välformulerad kompetensbeskrivning
  • Skapa en kvalitetssäkring för travhästskötaryrket
  • Höja statusen på samt kompetensen inom yrket
  • Underlätta för rekrytering
  • Minska omsättningen i yrket
  • Kunna nå en yrkeskompetens via olika vägar (naturbruksgymnasium, tidigare arbetslivserfarenhet o.s.v.)

Har ni några frågor? Kontakta Maria Karlsson, Svensk Travsport, 070-660 24 74
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

hit counter joomla