Kallelse till allmänt möte Solvalla 15 aug. kl. 10.00

Travtränarnas Riksförbund kallar till ett allmänt medlemsmöte på Solvalla torsdagen den 15 augusti i Nordinsalen kl. 10.00 (fika från 9.30).

På agendan
Bildande av en referensgrupp/stödgrupp till styrelsen i för oss viktiga frågor (förslag från Jägersro tränarförening).
Föreslagna att ingå i gruppen är Lutfi Kolgjini, Thomas Uhrberg, Stig H Johansson, Roger Walmann, Robert Bergh och Svante Båth.
Diskutera aktuella och framtidsfrågor för våra medlemmar.

Följande punkter har tagits fram utan inbördes rangordning:

  • Hur hjälper vi våra förhandlare i arbetet med avtalet ATG/Staten
  • Hur fungerar sammarbetsformen mellan ST och ATG
  • Travsporten skall ha ett eget spelbolag separerat från Galoppen.
  • Tränarna (TR) och Hästägarna (RST) skall ha en adjungerad plats i STs styrelse
  • Jobba för en fast avkastning i procent av omsättningen från ATG till sporten
  • Tävlingsplaneringen måste bli effektivare för att tillvarata våra kunders möjligheter till starttillfällen.
  • Informera våra kunder Hästägarna om gruppens förslag/arbete och få dessa att stödja oss.
  • Unghästpremien räknas i dag som prispengar (ca: 40-45 milj.) Skall vi avveckla och tävla om dessa prispengar
  • Bilda en stark organisation tillsammans med våra kunder Hästägarna
  • Ytterligare punkter kan komma att läggas fram efter styrelsens möte med referensgruppen den 31 juli.

TR har redan beslutat att gå ur BAS-sammarbetet
En enad tränarkår är en stark förening inför framtiden.

hit counter joomla