Anteckningar förda vid TRs stormöte/paneldebatt

Anteckningar förda vid TRs stormöte/paneldebatt Solvalla 2013-08-15

Inbjudna i panelen: Hans Ljungkvist ordf. ST, Hans Skarplöth Vd ATG, Johan Lindberg biträdande generalsekreterare ST och Mats Norberg ledamot STs styrelse.
Närvarande: 56 st. A-tränare och inbjudna från press
Lennart Persson var inbjuden som moderator för mötet.

Hans Ljungkvist inledde mötet med ett anförande ang. nuvarande och framtidens avtal med staten. Nuvarande avtal sträcker sig till 31 okt.

I mitten av 70 talet fanns det c:a 65 tusen hästar i näringen som i dag är c:a 360 tusen st. sporthästar. 30 tusen har i dag sin inkomst från hästnäringen.

Statens skatteintäckter från ATG var på 80 talet 3,7 miljarder 90 talet 7,6 miljarder och på 20 talet 13,4 miljarder. Sporten har de senaste åren en vikande spelutveckling, hästbasen har minskat under senaste 10 årsperioden. Nätbolagen kan fritt agera på den svenska marknaden och omsätter i dag mer än 13 % av marknaden (2012/700 miljoner) utan att varken bidra till näringen eller betala skatt till staten. ATG har i dag värdens högsta skatteavtal tack vare vårt monopol på hästspel. Trots detta får nätbolagen fritt utnyttja vår produkt utan att staten agerar.

Travet och Galoppen (36 banor) har sin huvudsakliga försörjning från ATGs överskott på totospelet. Detta är en del av de argument som ST har med vid förhandlingarna med finansen om förändringen av totoskatten.

Hästnäringens Nationella Stiftelse driver med medel från ATG våra riksanläggningar (Wången-Strömsholm-Flyinge) vidare hästforskning och utveckling. Med denna bakgrund har man från STs sida mött finansen och förklarat att hästsporten är i kris, nedläggning av banor hotar sänkta prismedel till aktiva osv., men mötts med kalla handen och komentaren ”tråkigt för er”. Det är med detta som utgångspunkt ST har berett plan B att flytta nätspelet utomlands. Hans kunde av sekretesskäl inte redogöra i detalj om detta men om ingen uppgörelse är klar 31 okt. kommer ATG att likvideras 1 nov. En kombination ATG och utlandsspel kan bli aktuellt där onlinespel ligger utomlands. På en direkt fråga till de närvarande från Lennart P. om tränarna ställer upp på STs sida i så fall var svaret enhälligt JA.

Hans Skarplöth säger att ATG har en ”tvångströja” när det gäller produktutveckling som föredömligt sätt och gav oss inte andra bolag har (måste begära tillstånd av staten för nya spel vilket kan ta upp till ett år) och att ATG är det enda bolag som betalar spelskatt. Skarplöth berättade om ATGs manifest -målbild 2020 där ATG skall vara nordens största spelbolag 2020. Målet är att öka ATGs spelsiffror med 2-3% årligen. Tv avtalen och hur vi skall presentera vår sport i media är viktig del i dagens produktutveckling. Hans säger att 2,5 miljoner svenskar spelar någon gång på trav men att bara de redan frälsta (tittarsiffrorna minskar) ser på våra tv-sändningar därför måste vi bli attraktiva för en bredare publik i våra sändningar. Hans ville ha ett möte med TR där vi får diskutera våran inställning på dagens sändningar i tv och kanal 75. Frågan vilka tävlingsdagar som var lönsamma ekonomiskt för sporten Lunchen oms. 4,5 miljoner och ger ett netto på c:a 700 tusen (200 ers. bana rest. 500 prispengar) lönsamma. Eftermiddag oms. 2 milj. täcker kostnader men ej prismedel. Lördagkvällar drar bra spel men ingen utvärdering är klar ännu.

Hans Ljungkvist berättade att ST håller på att ta fram en ”lathund” till tränare och aktiva som vi kan använda när vi träffar politiker och lokala makthavare. Den kommer att innehålla frågor och faktauppgifter som hjälp vid diskutioner. Den kommer att skickas ut till alla tränare när vi får den.

En fråga som ställdes till panelen var vilka krav man kommer att ställa på de utlänska tränare som vill etablera sig i Sverige. Vi har krav på våra egna vad gäller utbildning i djurskyddsfrågor och travsportens reglemente. Fråga ställdes om de med flertalet dopingdommar granskades? Licenskommitèn har möte 21 aug. och vi får avvakta deras utlåtande i frågan.

Lennart och de närvarande ställde många frågor till panelen som svarade på ett ärligt och förtroendeingivande sätt.

Efter lunchen presenterade Jan Halberg Vad TR jobbar med för frågor och hur vi tänker använda referensgruppen i frågor som uppstår. Johan Lindberg och vår nye sportchef på ST Petter Johansson var med under resterande möte och presenterade sina arbetsuppgifter och visioner hur vi skall vända sportens negativa trend och tillsammans skapa en positiv inställning. Även Petter och Johan ville träffa oss för att diskutera frågor som vi har drivit men inte fått gehör för. Det känns som en positiv inställning till oss aktiva kan bli början till ett bra sammarbete TR-ST

TR vill framföra ett stort tack till framför allt våra inbjudna gäster men även till ni andra som deltog och gjorde detta till ett mycket uppskattat möte!  

Vid pennan

……………………………………………..
Staffan Osterling

hit counter joomla