Inlägg i Travronden 21 februari

Gör om – gör rätt!
Utan hästägare skulle travsporten inte fungera. Just nu håller man på att ta bort en stor del av ”vip-känslan” som är enormt viktig för hästägarna. Att få ett travprogram hemskickat är ingen stor sak, men har alltid varit något våra kunder uppskattar, men i dessa besparingstider verkar det vara just den här punkten som man skär ner på, vilket enligt oss är helt galet och ett steg i fel riktning.


I september hade vi i TR representanter med på ett informationsmöte där även alla andra Bas-organisationer deltog. Där fick vi information från ATG:s konsulter angående att spara in på travprogram, men vi alla tyckte att deras utredning var svag och inte tillräckligt bra. Vi påpekade det till dåvarande generalsekreteraren där vi visade vårt missnöje om ut redningen, plus att vi levererade konstruktiva idéer om hur vi kunde bespara utan att det skulle drabba våra viktigaste kunder, alltså hästägarna.

 


Ändå togs ett beslut att travbanorna själva får avgöra hur man gör med utskicket av programmen. Alla landets travbanor har varit med och tagit fram ett dokument Horisont 2017. I detta dokument kan man klart och tydligt läsa att det absolut viktigaste i
framtiden är att ta hand om befintliga kunder, och rekrytera nya. Med tanke på hur vissa banor agerat i programfrågan måste vi fråga oss om de ens läst dokumentet? Vid mötet frågade vi från TR om de hade tänkt på hur viktigt travprogrammet är för alla. Till exempel information från banorna och tränare, profilering av ägare och aktiva, sponsorer och givetvis ett ökat spelintresse samt mer publik. Syns man inte, så finns man inte.

Ingen analys var gjord på dessa punkter, vilket känns slappt och inte tillräckligt genomarbetat. Vi fick bara höra siffror om vad som skulle tjänas in, men många siffror har på sistone figurerat runt och allt känns diffust. Senaste siffrorna vi fått från Svensk Travsport är att besparingen blir mellan nio och tolv miljoner kronor, och det skulle i värsta fall innebära att de 7 988 ägarföreträdare som finns i dag drabbas av denna nedskärning.

Det märkliga är att vi tränare ibland kan få massor av program, till samma tävlingsdag och man kan börja städa upp i överflödigt
utskick (massor av program går till folk som ej är berättigade) innan man börjar med sådana här dumheter.
Givetvis ska alla andra ha chansen att prenumerera på program, självklart till självkostnadspris.
Målet för oss är att hästägarna alltid ska få bra service av oss, Svensk Travsport och ATG.
En idé vi lyft fram är att ägarföreträdarna ska få fritt ATG-live. Vi förstår absolut att vi måste hjälpas
åt att spara in överallt, men bör man då inte ha kontaktat användarna av programmen? Till exempel hästägare och tränare. Nej, detta känns felaktigt som sagt – och vi hoppas att man gör om, och gör rätt.

Vad tycker hästägarna och övriga Bas-organisationer som ännu inte hörts till i frågan?

Sportsliga hälsningar;
Styrelsen i Travtränarnas
Riksförbund (TR)

hit counter joomla