Stort engagemang i barfotafrågan

”Vi behöver mer faktaunderlag för att kunna göra det bästa möjliga för hästarna i fråga om balans och underlag”. Det blev resultatet av Samverkansgruppen för hästvälfärds (se faktaruta) möte på tisdagen. Inför mötet hade underlag i form av ett utkast till remiss och ett presentationsmejl skickats ut till gruppen och banorna. Frågan om barfotakörning har engagerat många även utanför samverkansgruppen och åsikterna om såväl öppna arbetsformer som sakfrågan har skiftat.


– Barfota- och underlagsfrågorna är komplexa och berör i princip alla inom sporten. Vi ville därför gå ut med frågan brett för att skapa ett engagemang efter att först ha jobbat igenom utkastet inom bland annat samverkansgruppen, säger Svensk Travsports chefsveterinär Göran Åkerström.
– Nu blev tågordningen lite annorlunda eftersom vi var otydliga med att det rörde sig om ett utkast. Travsveriges engagemang är dock väckt och gårdagens möte i samverkansgruppen var verkligt givande, men vi vill ändå ha fler synpunkter och idéer från de banor som ännu inte svarat på utkastet, fortsätter Göran.
På mötet presenterades också djurskyddslagstiftning om hovvård, hovbeslag och skydd mot halka och hur den lagstiftningen är särskilt aktuell vid tävling och träning av hästar, där kraven är högre än vid annan hästverksamhet.


Mer kunskap ska samlas in
Samverkansgruppen är vana att tillsammans hitta lösningar i frågor som rör exempelvis Travarhälsan, antidopningsarbetet och även i verkligt kontroversiella fall som karenstiderna för utvärtes produkter. Diskussionerna under tisdagen var raka och konstruktiva och ledde fram till följande plan för fortsatt arbete:
•    Den kunskap och teknik som tagits fram i den forskning om travbanors underlag som presenteras i sommar, kan användas i studier som riktas direkt mot tävlingsunderlag. (Forskningen är finansierad via Stiftelsen Hästforskning vars medel delvis kommer från ATG)
•    Tränarnas och banpersonalens kunskaper ska tas tillvara. Exempelvis genom att tränarnas omdömen om tävlingsunderlag dokumenteras.  
•    Arbetet med att upprätta en frivillig skadedatabas med anonym inrapportering fortsätter. Genom internationella kontakter har vi tillgång till ett världsledande system.
Informationen från de olika delarna kommer att samköras och ge travsporten ett verkligt underlag för skadeförebyggande arbete. Studiens resultat blir vägledande för eventuella ändringar av regelverk, utbildningar och banunderhåll. Om regeländringar visar sig vara en nödvändig lösning kommer de som vanligt först beredas av reglementskommittén för att sen beslutas av Svensk Travsports styrelse. 

– Vår förhoppning är att studien ska finansieras av forskningsmedel. Svensk Travsport kommer att uppmuntra forskare att söka anslag för studier hos bland annat Stiftelsen Hästforskning, säger Göran.  
Samverkansgruppen föreslog också att ett eventuellt utredningsbehov av kostnader och miljöpåverkan för banunderhåll lämnas vidare för beslut till Svensk Travsports styrelse.  

Faktaruta:
Samverkansgruppen för hästvälfärd bildades 2012 som ett samarbetsorgan för Svensk Travsport, BAS-organisationerna samt Svensk Galopp för att öka dialog och delaktighet i frågor rörande bland annat medicinering, djurskydd och smittskydd.
Gruppens ordinarie medlemmar är:
BAS-organisationerna: Jan Halberg, TR. Leif Karlsson, BTR. Staffan Falk, Sleipner. Anders Lindh, ASVT. Mikael Melefors, RST.

Svensk Travsport: Göran Åkerström, Linda Höjer/Eva Andersson, Göran Wahlman,
Michael Halvarsson, Agneta Sandberg, Rickard Sjöberg

Svensk Galopp: Helena Gärtner.

hit counter joomla