Motion från TR till ST:s fullmäktige


Motion till STs Fullmäktigemöte 20 april 2016

Tidsbegränsad handläggning mellan ansvars- disciplinnämnd och överdomstol.

Då flera fall gällande djurskydd, disciplin och doping de senaste åren haft så långa handläggningstider att det helt eller delvis strider mot Svensk Travsports värdegrund samt TRs Code of Conduct men inte minst skadar svensk travsports trovärdighet yrkar vi på reglementsändringar som tidsbestämmer en utredning.

Vi ser exempel på aktuella fall där försvarsadvokater förhalar processen och det är en utveckling som skadar vårt anseende avsevärt, både i de egna leden men även gentemot omvärlden.

Förslaget bör givetvis genomlysas så rättssäkerheten inte beivras men vår mening är att ett positivt dopingprov, allvarliga djurskyddsärenden eller andra liknade fall som skadar travsportens varumärke även bör rendera i avstängning under utredningstiden.

Vi yrkar därför på att mötet ger STs styrelse samt berörda tjänstemän i uppdrag att verkställa reglementsändringar fr.o.m. 2017-01-01 som gör att vi även i praktiken kan följa värdegrunden som utgör fundamentet oavsett om man är uppfödare, ägare, skötare, tränare eller på annat vis har Hästen i Centrum.

En förändring av detta slag skulle även göra att utländsk tränare som är under liknande utredning inte är startberättigad på svenska tävlingar. Och vi anser vidare att detta ligger väl i tiden då det internationella arbetet inom såväl antidoping som gemensamma reglementen pågår/utvecklas.

Domsjö 2016-03-17

Styrelsen Travtränarnas Riksförbund

Eu.

 

Staffan Osterling

hit counter joomla