Lönebilaga hästskötare och övrig personal

Lönebilaga hästskötare och övrig personal

För tiden 1 juli 2016— 30 juni 2017 höjs utgående lönen med 2,2% för den som är anställd den 1 juli 2016.

För personal som anställs efter 1 juli 2016, gäller lönebilagans tarifflöner enligt nedan.

2016-07-01 - 2017-06-30

a) Hästskötare som fyllt 16 år 16 292: -

b) Hästskötare som fyllt 17 år 17 472: -

c) Hästskötare som fyllt 18 år 20 666: -

d) Hästskötare med 3 års yrkesvana 22 664:-

e) Hästskötare med 5 års yrkesvana 23 149:-

Övrig personal 21 545: -

Yrkesvana kan intjänas först efter fyllda 18 år.

Tillägg för arbete på obekväm arbetstid 36:- -

OB-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller:

måndag-fredag 17.30—06.00, lördagar efter klockan 12.00, söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar

OBS! OB-ersättning och övertidsersättning kan ej utgå samtidigt.

2016-07-01 - 2017-06-30

Tillägg för startande häst 288: -

Tillägg för arbetsledande funktion 958: -

Semesterlönegaranti 1 241 :-

hit counter joomla