Protokoll Licenskommittémöte 2017-04-12

Protokoll Licenskommittémöte 2017-04-12
Närvarande: Göran Wahlman (ordf), Mattias Stenby, Cay Mäkinen, Jan Halberg, Oskar Kylin-Blom, Maria Karlsson

1. A-tränare som blir av med F-skattsedeln Följande skrivning läggs till i Licensbestämmelserna samt den årliga Licensansökan:
Om A-licensinnehavaren får F-skattsedeln indragen under året ska Svensk Travsport underrättas om detta. Om en tränare är utan F-skattsedel dras licensen in. A-licensinnehavare som inte underrättat Svensk Travsport om indragen F-skattsedel, och Svensk Travsport på annat sätt erhåller kännedom om att F-skattsedeln är indragen, har inte rätt att få annan licenstyp under pågående kalenderår. Därefter beslutar ST:s licenskommitté, efter ansökan, om, och i så fall vilken typ, licens ska beviljas.
Om en A-tränare fått A-tränarlicensen indragen och därefter tar anställning hos annan tränare ska de hästar som följer med till den nye tränaren faktureras via TDS och löneutbetalningarna ska styrkas.
Detta ska uppdateras i Licensbestämmelserna och gäller from 24 april 2017.

2. Reklampolicy
Angående ”Rumpreklam”. Licenskommittén ser ingen anledning att tycka annorlunda än SMR och samverkansgruppen för monté, utan håller med om det beslut som fattats.
Partnerpolicy har tagits fram av ATG, ST och SG. Policyn ska kopplas till uppförandekoden.

3. Målvaktsfrågan Vi anser att samma regler som Norge har ska gälla i Sverige samt att den avstängde tränarens utrustning ej får användas på tävling.
Licensinnehavare i Sverige har inte rätt att anställa eller på annat sätt samarbeta med person som har fällts för avsiktligt dopningsbrott. Med samarbete avses arbete, tjänster och rådgivning med anknytning till licensinnehavarens travsportverksamhet, exempelvis, men inte avgränsat till, träning, utfodring, behandling och skoning av hästar. Samarbete är förbjudet oavsett om det omfattar kompensation eller inte.
Beslut om påföljd för brott mot denna bestämmelse meddelas av ST:s licenskommitté.
Detta ska också uppdateras i Licensbestämmelserna och gäller from 24 april 2017.

4. Proffstränare
Daniel Parling gick proffstränarkurs för 5 år sedan och måste nu ta ut licens. Han kommer troligen bara ha hästar i Frankrike. Kan han ha svensk licens då?
Ska Daniel ha en svensk A-licens så måste han påbörja licensen i Sverige. Han har på sig till och med 1 september att plocka ut sin svenska A-licens. Sedan går tiden ut, han har då även möjlighet att gå om den sista delen av PTK redan i år (2 dagar i september och två veckor i november) för att kunna plocka ut A-licens nästa år eller 2019 om han nu vill det. Om Daniel behöver hjälp med att få fransk licens kan ST hjälpa till och ta kontakt med franska förbundet för att tala om att han gått den svenska proffstränarkursen med godkänt resultat.

5. Antal aktiviteter
Ska vi ändra något om två aktiviteter per år för att få behålla licensen? Rörigt och krångligt system som ”alla” har svårt att förstå som det är nu.
Vid framtagandet av alternativa tävlingar i Pegasus 2020 och i licensutredningen ska antal körda lopp för att få behålla licensen ses över.

6. Förtydligande i Ansökan till Proffstränarkursen
Antagningskraven gicks igenom. Redan inför förra årets kurs ändrades rutinerna och arbetsintyg begärs in av deltagarna och skriftliga prov infördes på kursen på Wången, förutom
redovisningen av affärsplanen. Vi ändrar också på rutinerna på förberedande kursen där licenskommittén samlas inför kursen och gemensamt går igenom intervjuer och affärsplaner.

/Maria Karlsson

 

hit counter joomla