Vi står upp för ATG

Ett spelbolag från Malta som i annonser lovar att betala 40 procent av sitt spelnetto tillbaka till sporten.
Eller:
Ett ATG som ägs av travsporten till 90 procent och som dessutom går bättre än sina konkurrenter.
Vilket alternativ är bäst för mig som driver en tränarrörelse?
Svaret är ATG.


Låt oss förklara varför:
Om man tittar i årsredovisningarna så har ATG under åren 2013 till 2016 ökat sin nettoomsättning med 11,3 procent. Huruvida det är bra eller dåligt är subjektivt.
Rent objektivt kan i alla fall konstateras att ATG gått betydligt bättre än såväl Svenska Spel som PMU i Frankrike som istället tappat i omsättning under samma period.
1,5 miljarder kronor betalar ATG ut till travsporten under 2017, den summan räknar vi med ska öka med 270 nya miljoner under 2018.  

Den 1 januari 2019 har vi en helt ny licensmarknad, med helt nya möjligheter för den svenska travsporten och för oss tränare. Förhoppningsvis bidrar då fler spelbolag till travsportens ekonomi samtidigt som vi bland annat kan se ett ökat värde för oss tränare som reklampelare.
Men fram till dess så innebär en satsad spelkrona hos ett oreglerat bolag - eller ett sponsormärke för ett oreglerat bolag - att värdet på vårt eget bolag ATG minskar.
Följden?
Rent krasst, mindre pengar till travet.
För om spelpengarna försvinner i väg till en pott på Malta så riskerar det att urholka ATGs potter och därmed minska attraktionskraften bland spelkunderna. Det blir en negativ spiral, vilket drabbar ATGs resultat och ger mindre pengar till sporten.
Ett tapp som aldrig kommer att kunna kompenseras av eventuella Malta-pengar.   

Vi vet att det finns många synpunkter om ATG och det är bra med en levande debatt. Men ATG är vårt bolag som ägs av sporten, och för oss är det självklart att stödja vårt eget spelbolag.
Vi uppmanar därför alla våra medlemmar att stötta och fortsätta bygga värdet på ATG. Ett värde som säkerställer sportens intäkter och att vi har ett starkt ATG som grund när vi går in i en ny licensmarknad. En licensmarknad där en rad spännande affärsmöjligheter väntar för den svenska travsporten och för dig som tränare.


Styrelsen för Travtränarnas Riksförbund
--

Källor:
PMU. Bruttoomsättning. Gäller spel på hästar som är gjort i Frankrike hos PMU. (I summan ingår inte spel på franska lopp utomlands samt sport eller poker hos PMU).
Spelet angett i miljoner Euros.
2016                    7 854
2013                    9 636

SVENSKA SPEL. Nettoomsättning, Svenska Spels bokslutskommuniké, 2013 och 2016.
2016                    8 993
2013                    9 729

ATG. Nettoomsättning, ATGs årsredovisningar, 2013 och 2016.
2016                    4 086
2013                    3 672

hit counter joomla