Anteckningar styrelsemöte 25/11

2017-12-01

Styrelsemöte Travtränarnas Riksförbund 25/11-17 Best Western, Bromma

Närvarande Jan Halberg, Staffan Osterling, Andre Eklund, Hanna Olofsson, Peter Eriksson, Thomas Uhrberg, Sebastian Hedblom

Återkoppling till Höstmöte samt senaste telefonmöte.

Medias närvaro vid Höstmötet blev inte helt lyckat även om inga felaktigheter publicerades.

En generell känsla som flera av styrelsemedlemmarna fått den senaste tiden är att starttiden på V75 kan komma att flyttas i framtiden åt det håll som önskat.

Staffan redovisade från möte med Reglementskommittén, där drivningar fortsatt har högt fokus. De ojämna bedömningarna är fortsatt problem var reflektionen från styrelsen, men vi har naturligtvis också ett ansvar att bli bättre.

Möjligheten att köra extra kvallopp med redan inkvalad häst har tagits vidare och vi följer upp utvecklingen med tillägg om att det vore positivt om kvalloppen finns i lopparkivet.

Redovisning och diskussion kring ”Second- Opinion”- Överklagan förslaget

Treårspropositionerna har inte korrigerats som önskat och efter att ha sett bl.a. propositionerna till Örebro 19:e januari 2018 så kontaktar Tomas, Petter Johansson på ST samt Claes Broberg (som tillsammans med Jon Valter Pedersen varit med i möten med Petter Johansson i frågan) för att se hur vi går vidare i ärendet.

Vad gäller önskemålet om fler Breeders Crown lopp fr.o.m. 2019 så har det via Breeders Crown kommittén gått vidare till STs tjänstemän och vi följer upp med tanke på tävlingsplaneringen.

Mestadels positiv respons på Svante Båths förslag kring lördags- och söndagstävlingarna. Projektet fortgår således och Svante kallas till nästa möte för att redovisa mer om arbetet och den projektgrupp som ska bildas.

 

Till nästa möte kallas även valberedningens ordförande för att diskutera vårens val till styrelsen.

hit counter joomla