Anteckningar från möte 24/11

2017-12-01

Anteckningar möte med

Johan Lindberg, Lena Engström och Erik Adielsson

Bromma 24/11-17

 

Inför det extra förtroenderådet 12:e december fick vi lite bättre insyn i de frågor som skall komma att diskuteras där. TR får också två platser där, vilket var ett önskemål från vår sida så travbanorna skickar både ordförande samt VD.

De tre ämnena man redovisade kring var;

* STs framtida organisation vid den planerade skilsmässan med ATG vid den förväntade omregleringen av spellagstiftningen 1/1-19 (Beslutsgången bl.a. Lagrådsremiss 20/12-17, Riksdagsbeslut 13/6-18)

*Ägandet av ATG

*Samarbete med Dansk Travsport

 

Det blev även diskussioner kring hur ”momsfrågan” utvecklar sig, ST samarbetar med LRF och bl.a. är ett möte med generaldirektören för Skatteverket äger rum 6/12.

Det kommer bli krav på säkerhetsspår för samtliga travbanor 2020.

Johan Lindberg fick frågan kring licensutredningen och var nöjd med att höra våran ståndpunkt, beslut ska fattas i vår men processen kan snabbas på tack vare den tydliga kommunikationen på mötet.

 

Erik Adielsson skickade också med en vädjan om att vi alla ska hjälpas åt att stå upp för ATG

hit counter joomla