Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

I måndags presenterade Svensk Travsport presenterade det nya och uppdaterade antidopingreglementet som tas i bruk första veckan i mars.

Så här säger Ulf Hörnberg, tillförordnad verkställande direktör Svensk Travsport till tidningen Sulkysport, om arbetet med antidopingreglementet:

– Alla organisationer inom sporten har en samsyn om att vi ska bli ännu mer kraftfulla i dopingfrågor. I det nya anti-dopingreglementet blir det en helt annan spänst än tidigare plus att vi har en ambition att jobba med detta successivt. Vid varje styrelsemöte hos ST ska doping vara en rapporteringspunkt på dagordningen.

En del frågetecken har rätats ut i samband med det nya och uppdaterade antidopingreglementet som tex vad gäller veterinärmedicinsk utrustning och behandlingsjournaler. Saknas behandlingsjournal är mininivån satt till 3.000 kronor i böter. Det blir också betydligt tydligare runt veterinärmedicinsk utrustning.

Det uppdaterade antidopingreglementet kommer även att underlätta arbetet för hästvälfärdsavdelningen.

Nya antidopingreglementet innebär också att det fortsättningsvis kan ske förändringar när som helst under året. Tidigare har det bara skett vid årsskiftet.

Jan Halberg, ordförande i Travtränarnas Riksförbund är tydlig med att det ska vara tävling på lika villkor. Vi vill ha ett så kraftfullt antidopingreglemente som möjligt och säger till tidningen Sulkysport.
– Vi ska fortsätta att jobba aktivt med de här frågorna och vi är eniga om att oavsett om du är tränare i Sverige eller kommer utifrån att alla ska tävla på lika villkor.
– Vi har lagt ner ett stort engagemang i frågan och kommer inte att ge oss förrän vi har ett så tydligt regelverk som möjligt, att de som tävlar i Sverige inte ens ska tänka tanken att fuska.