Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Brist på veterinärer diskuterades i Almedalen

Politikerveckan i Almedalen i månadsskiftet juni-juli innehöll ett panelsamtal som handlade om situationen med den rådande bristen på distriktsveterinärer, och den statliga utredning som föreslår att distriktarnas beredskap nattetid ska ersättas med en digital tjänst....

Nytt kollektivavtal för hästskötare

Förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationen Almega och fackförbundet Kommunal gällande nytt kollektivavtal för hästskötare hos travtränare är i mål, en dryg månad försenat utifrån den ursprungliga tidsplanen. Det nya tvååriga avtalet innebär löneökningar på 7,4...