Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Noteringar från teamsmöte 8 jan

Stockholm den 8 januari 2021 Noteringar från teamsmöte gemensamma strategiska frågor mellan TR och ST Närvarande: Jan Halberg (TR), Staffan Osterling (TR), Jonny Staf (ST), Maria Croon (ST), Ulf Hörnberg (ST) och Petter Johansson (ST). Maria Croon välkomnande och...