Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Minnesanteckningar från höstmötet

Travtränarnas Riksförbunds höstmöte ägde rum i Nordinsalen på Solvalla på onsdagen, med viktiga frågor på agendan. Stort tack tull er som kom! Och här finns en redogörelse att läsa för alla er som tyvärr inte kunde delta! Minnesanteckningar förda vid höstmöte i...

Minskat rörelseresultat för ATG även i q3

Fortsatt minskning på hästspelet. Ökningen som finns i marknadssegmenten sportspel och kasino kompenserar tillsammans med intäktema från det danska dotterbolaget 25Syv hästspelstappet men samtidigt lider ATG av ökade kostnader. Följden: minskat rörelseresultat med 53...

”Chansen att göra sin röst hörd”

– Det här är bästa chansen att göra sina röst hörd. Jag vill verkligen uppmana TR:s medlemmar att komma till Nordinsalen på Solvalla den 26 oktober, säger ordföranden Jan Halberg. Från Svensk Travsport deltar verkställande direktören Maria Croon och sportchefen Robert...

Dagordning medlemsmötet 26 oktober (ny 17/10)

Vi gör lite omstuvningar i den dagordning för medlemsmötet på Solvalla 26 oktober som puiblicerades förra veckan. Dagen delas in i ett informationsblock på förmiddagen med inbjudna gäster och så kör vi ett medlemsinternt diskusionsblock efter lunch.   Dagordning för...

Tre nya forskningsprojekt gällande travhästar

Svensk Travsport och Stiftelsen Hästforskning har beviljat medel till tre nya forskningsprojekt inriktade på travhästar.  Ett av projekten handlar om fortsatt forskning runt barfotakörning. Ett annat om hur kall luft påverkar hästens luftvägar. Och det tredje...