Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Anteckningar från Höstmötet

Jan Halberg öppnade mötet, ca 30 medlemmar på plats. Jan tryckte på två punkter Hur håller vi ihop TR Tävlingsplaneringen (dialogen med ST) Efter lite snack kring främst det sistnämnda kom inbjudna gästerna från Sulkysport (Freidenvall, Lernå, Kristoffersson), Hans...

Extra viktigt Höstmöte 25/10

Efter mötet med STs styrelse och tjänstemän 25/9, hölls en kort träff under Kriteriehelgen på Solvalla med de medlemmar som kunde deltaga. Där beslutades att vi skulle kalla till ett extra viktigt höstmöte. Mötet, dit samtliga A-tränare är välkomna, kommer äga rum...

Westholm avgår

Idag offentliggjorde Jörgen Westholm att han avgår från TRs styrelse med omedelbar verkan efter 14 år av stort engagemang i styrelsearbetet. Tyvärr förlorar styrelsen en ytterst driven ledamot men kan å andra sidan inte annat än respektera hans beslut, som han också...

Ang protestaktionen på Jägersro

Den uppmärksammade protesten inför V86 på Jägersro i onsdagskväll gav en snabb replik från ST. Redan på torsdag morgon så bjöds TRs styrelse in för möte med STs styrelse, detta kommer äga rum 25 september Vår ordförande kommenterade Jägersrotränarnas tilltag till...

Reglementskommitténs sammanträde 6/9

I onsdags hade ST´s Reglementskommitté sammanträde, nedan följer protokollet från detta. Deltagare: Staffan Falk (ordförande), Erik Adielsson (deltog ej i diskussionen § 2 angående körsvenner), P-O Grannas, Linda Höijer, Petter Johansson, Staffan Osterling, Antti...