Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Absolut nödvändigt att ATG sänker kostnaderna

Trots att de totala nettospelsintäkterna för ATG i princip var identiska 2022 som 2021 minskade rörelseresultatet med 234 miljoner kronor. Förklaringen är att ATG:s kostnadsmassa dragit iväg samtidigt som ökningstakten av intäkterna stannat av. Under slutdelen av året...

Första månaden med nya Solvallaserien

Fem onsdagar med den nyinrättade Solvallaserien har hunnit avverkas hittills. De tre nya fasta klasserna; hästar med högst 150 kkr insprunget, högst 350 kkr och högst 650 kkr är ryggraden i Solvallas fasta del iavV86-onsdagarna. Klassgränserna hhr valts för att passa...

Mötet om nationella propositioner

Nedan finns anteckningarna från TR:s hötesmötesbeslutade möte med Svensl Travsport avseende den nya nationella propositionsskivningen som gick igång i januari. Mötet ägde rum onsdagen den 18 januari. Minnesanteckningar propositionsmöte...