Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Onsdagen den 11 december fattade Svensk Travsports styrelse beslut om ett sparpaket inför 2020.

Nio dagar innan hade man ett möte i Strategiskt Samråd, här kom besparingsfrågan upp. Budskapet från oss aktiva (ASVT, Travhästägarna och Travtränarnas Riksförbund) var tydlig: Vi har inte råd med besparingar två år efter Pokalårs-överenskommelsen. Självklart tog vi avstånd från besparingsförslaget.

Efter Pokalåret 2018 har vi gång på gång fått höra hur bra ATG går (jag vet att vi har fått ny spellagstiftning men denna har vi haft på agendan inom travet och pratar om under ca 5 år).

Tyvärr har de satsningar som Travsportens spelbolag ATG (Svensk Travsport äger 90,1% av ATG och Svensk Galopp äger resterande 9,9%) inte fått önskat effekt. Hasse Skarplöth har med ATG:s manifest haft ambitionen att innan 2020 bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag. Detta mål nåddes 2019 men vad fick Sporten ut av det? Jo, ett sparpaket inför 2020 på ca 85 000 000,-

I Danmark säger man ”Tack för kaffet”

Slutligen pratar vi hela tiden om hur viktigt det är att vi håller ihop inför kommande utmaningar. Min uppfattning i denna fråga är att vi är väldigt långt ifrån önskat läge. Vi pratar jämt om transparens och vikten av densamma. Varför har jag då känslan att vi inte nås av samma information och här menar jag informationen som banorna och vi aktiva får ta del av från centralt håll.

Nej, mitt budskap till Svensk Travsports styrelse blir ”GÖR OM OCH GÖR RÄTT”

”NÄR MÄNNISKOR MED MAKT, SLUTAR ATT LYSSNA PÅ FOLK. DÅ ÄR DET DAGS ATT BYTA UT DOM”
– Astrid Lindgren

Jan Halberg, ordförande