Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Med anledning av den pågående smittspridningen av coronaviruset covid-19 gäller följande regler för alla som befinner sig på stallbacken under tävlingsdagen.
• Travbanan är under tävlingsdagen en strikt arbetsplats.
• Endast de som arbetar under tävlingsdagen har tillträde till stallbacken. För aktiva inkluderar detta ENDAST tränare, kusk, skötare och transportör. Det är inte tillåtet att ta med exempelvis familjemedlemmar, extra personal eller hästägare.
• Stanna hemma när du är sjuk och uppvisar några former av influensaliknande symptom.
• Försök vistas ute i så stor utsträckning som möjligt.
• Håll avstånd i alla utrymmen, ta inte i hand eller kramas.
• Sprid ut er på stallbacken – undvik att samlas fler i samma stall.
• Klä helst om i egen bil eller eget stall – undvik gemensamma omklädningsrum.
• Matserveringen på stallbacken är anpassad för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det kan innebära begränsningar i service och utbud.
• Är du över 70 år eller i någon form av riskgrupp gällande coronaviruset covid-19 – överväg att stanna hemma.
• Res enskilt och endast mellan hemmet och tävlingsbanan, undvik att stanna på vägen.
• Lämna banområdet när du är klar med ditt arbete.

Direktiv för tävlingsdag 200401 (002)

Aktuell information finns löpande på travsport.se