Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

UPPDATERAD VERSION

I den stora satsningen STL Sommartrav ingår som en komponent att tränare kan erbjuda andelshästar till försäljning. Syftet är att stimulera hästägarrrekrytering. Nedan finns ett informationsblad från Svensk Travsport runt detta. Tränare som är intresserade av att delta uppmanas att omgående kontakta sin hemmabana!

Infobladet nedan är en uppdaterad version jämfört med den först utskickade; förtydigande om möjligheter till administration av ägandet av andelshästarna.

A4_TRYCK