Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationen Almega och fackförbundet Kommunal gällande nytt kollektivavtal för hästskötare hos travtränare är i mål, en dryg månad försenat utifrån den ursprungliga tidsplanen. Det nya tvååriga avtalet innebär löneökningar på 7,4 procent över tvåårsperioden.

Kollektivavtalet för hästskötare gick ut den 31  maj. Under våren har Almega och Kommunal förhandlat om ett nytt avtal. Det man hade att utgå från var det så kallade ”märket” som sattes av de stora kollektivavtalen för industrianställda under vårvintern. Detta märke innebar att avtalet skulle vara tvåårigt, med 7,4 procents lönehöjning under denna period, varav 4,1 procent av höjningen skulle utgå i år och 3,3 procent nästa år

Att hålla sig inom märkets ramar har från båda sidor ansetts väldigt viktigt, eftersom arbetsmarknadens parter vill undvika att hamna i den onda spiral som präglade 1970- och 1980-talet, då hög inflation drev upp löneökningarna så högt att de nya lönerna i sig blev inflationsdrivande, vilket då blev tvunget att kompenseras i nästa avtalsförhandling, och så vidare.

Detaljerad information om det nya kollektivavtalets innehåll går ut till medlemsföretagen via Arbetsgivarnytt.

Nedan finns länk till pressmeddelande från Almega om det nya kollektivavtalet. I samma förhandling som det som gällde hästskötare hos travtränare löstes även kollektivavtalen för anställda i ridhus, vid travskolor och banarbetare på travbanor.

Travtränarnas Riksförbund har varit representerat i förhandlingsdelegationen av Jan Halberg, Staffan Osterling och Lars Dahlgren.

https://www.almega.se/2023/07/nya-kollektivavtal-for-hastnaringen/