Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Politikerveckan i Almedalen i månadsskiftet juni-juli innehöll ett panelsamtal som handlade om situationen med den rådande bristen på distriktsveterinärer, och den statliga utredning som föreslår att distriktarnas beredskap nattetid ska ersättas med en digital tjänst.

Hästnäringen representerades i panelsamtalet av Hästnäringens Nationella Stiftelses vd Karolina Lagerlund.

Agria livesände panelsamtalet, som kan ses via denna Youtube-länk:

https://www.youtube.com/watch?v=GGxwHPfxT2w

Hästnäringen har lämnat ett gemensamt remissyttrande gällande utredningen ”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård” (SOU 2022:58) där Svensk Travsport är en av organisationerna som skrivit under yttrandet.

Hästnäringens remissyttrande kan läsas här:

https://hastnaringen.se/app/uploads/2023/03/remissyttrande-n2022-02083-hastnaringens-nationella-stiftelse.pdf