Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Information om årets stämma: TR:s årsstämma äger rum onsdag 17 april i Stockholm. Kallelse och handlingar skickas till alla banors travtränarföreningars ordföranden. Gällande motioner till stämman skall observeras följande nya rutiner: Motioner skall inlämnas till TR:s kansli (Staffan Osterling eller Lars Dahlgren) senast torsdag 28 mars (skärtorsdag). Anledningen till att sista inlämningstid för motioner ändras är att styrelsen ska hinna behandla motionerna så att styrelsens förslag till beslut finns med i stämmohandlingarna som skickas ut. Tidigare har styrelsens ställningstagande till motionerna meddelats på stämman. De nya rutinerna medför att motionärerna får bättre möjlighet att argumentera för sina förslag satt i relation till att vetskapen nu kommer att finnas hur styrelsen ställer sig till motionen redan en vecka innan stämman.