Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Travtränarnas Riksförbund bjuder sina medlemmar på en digital introduktionskurs i arbetsrätt och arbetsmiljö, som arrangeras av Hästsportens Folkhögskola. Kursen kommer att arrangeras flera gånger under 2024 och första tillfället är torsdag 7 mars.

– Vi gör detta för våra medlemmar som en reaktion på HoV-rapporten som dr Klara Edlund presenterade i höstas. Enligt den rapporten, som inriktade sig på hälsa och välmående hos unga anställda och aktiva i tävlingsstall i trav och galoppsporten, kan man dra slutsatsen att om travtränare blir starkare på de här bitarna i sin arbetsgivarroll vinner alla som är involerade i företagen och sporten på det. Det här är en bra introduktionskurs för kompetensutveckling som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare i travstallen, säger TR:s ordförande Jan Halberg.

Kurskostnaden är 250 kronor per deltagare, och den står TR för. TR:s styrelse har också beslutat att utöver det får respektive tränarförening, som varje kursdeltagare tillhör, också 250 kronor i bidrag per deltagare.

– Det här gör vi för att uppmuntra och stimulera så många som möjligt att gå kursen redan nu när första kurstillfället i år genomförs den 7 mars. Introduktionskursen är på 2,5 timme och det går alltså utmärkt att sitta hemma och delta i den, säger Jan Halberg.

TR:s styrelse har haft intensiva kontakter med Svensk Travsport (vd Maria Croon och hr-chef Sogfia Klingspor) i början av 2024 med målet att få så bra verkningsgrad som möjligt i att travtränarna ska förkovra sig gällande att bli starkare i arbetsgivarrollen. Just detta – att blir starkare och få mer kunskap om de problemområden dr Klara Edlund pekar på i HoV-rapporten – är en, av flera, vägar för att förbättra den psyokosociala situationen och arbetsmiljön i travstallen. Samarbetet mellan ST och TR inriktas på att det ska bli obligatoriskt, kopplat tilli licensbestämmelserna, för A-tränare att under 2024 ha deltagit i introduktionskursen.

– Den här kursen finns numera med för de som går A-tränarutbildningen. Så det här riktar sig främst till de som varit tränare så länge att de inte har gått de här kurserna. Vi ser det här som att svenska professionella travtränare inte bara ska vara bäst i världen när det gäller att kunna utbilda och träna travhästar, utan också på att ha kunskap och kultur gällande personalvård och psykosocial arbetsmiljö för sina anställda som också är bäst i världen, säger Jan Halberg.

Här är anmälningslänk till introduktionskursen:

https://www.hastsportensfolkhogskola.se/utbildning/introduktionskurs-arbetsmiljo-och-arbetsratt/

/LARS DAHLGREN