Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

ATG presenterade på torsdagsmorgonen en rekordrapport för första kvartalet 2024. Rörelseresultatet ökade, jämfört med januari-mars förra året,  med 79 miljoner kronor, vilket är hela 24,6 procent.

Sida ur ATG:s rapport för första kvartalet 2024

– Nettospelsintäkterna är de högsta någonsin för det första kvartalet. Resultatet hjälps upp av en kombination av kaledereffekter och jackpots, men vi ser också att det finns en underliggande tillväxt. Det här är fjärde kvartalet i rad som ATG visar tillväxt, sade ATG:s ekonomichef Lotta Nilsson Viitala när rapporten presenterades för banor och de aktivas organisationer.

För hästsportens del är det klart positivt att kunna konstatera att spelet på hästar verkar ta fart igen. Nettospelsintäkten (alltså det som är ATG:s överskott när spelarna fått ut sina vinster) ökade med 111 miljoner kronor på spelet i Sverige, drygt 13 procent jämfört med 2023. Det ska då konstateras att det i den ökningen finns en betydande kalendereffekt, bestående.i att de stora hopsamlade vårjackpotten på V75 i år låg på Romme den 31 mars (påskdagen) medan samma tävlingsdag förra året kördes på Solvalla 9 april. Romme skulle även haft 2023-omgången av vårjackpotten, men tävlingarna fick flyttas på grund av smitta på Rommes stallbacke. V75-omsättningen denna specialomgång blev i år 144 miljoner kronor och förskönar alltså, jämfört med ifjol, rapporten för första kvartalet.

Samtidigt kan konstateras att vårjackpott-omgången 2023 nådde V75-omsättningen upp i 121 miljoner kronor. När kalendereffekterna så att säga jämnas ut nu under andra kvartalet kan man alltså säga att denna specifikt viktiga V75-omgång blev omsättningen i år 23 miljoner kronor högre än förra året.

ATG har altså ett rekordresultat för flesta kvartalet, och om trenden med tillväxt håller i sig resten av året uppstår förutsättningar för att Svensk Travsport vid årets slut kan få ett högre koncernbidrag än vad som är budgeterat, och då gå in i 2025 med möjligheter till ekonomiska förbättringar för både aktiva och banor.

– Men det är för tidigt att så att säga aktivt börja planera för det redan nu. Först behöver vi avvakta och se vad ATG får för resultat i andra kvartalet. Det är då det klarnar vad som i resultatatförbättringen första kvartalet är att hänföra till kalendereffekter och vad som är den underliggande tillväxten, sade Svensk Travsports verkställande direktör Maria Croon när ATG:s rapport presenterades.

För att få reda på det måste alla vänta till slutet på augusti, då rapporten för andra kvartalet presenteras. Det är också från och med då som det konkreta budgetarbetet för 2025 tar fart.

Efter att ATG under 2024 arbetat med att sänka kostnaderna och bli effektivare kan konstateras att kostnaderna nu åter stiger, under första kvartalet med 50 miljoner kronor.

Spelskatten, som ju är en direkt funktion av nettospelsintäkterna, ökar naturligtvis när spelintäkterna går upp. Spelskatten står för 27 miljoner av de 50. Men även personalkostnader och ”övrigt” ökar. Det sistnämnda går enligt Lotta Nilsson Viitala att hänföra till att rörliga kostnader (läs provisioner till ombud och spelläggare) naturlugtvis ökar med omsättningsökningar, och i ökningen av personalkostnader (med 13,5 procent) döljer sig bland annat, när man nu jämför q1 2023 med q1 2024, de allmänna löneökningar som kickade in i samband med alla nya avtal på arbetsmarknaden som tecknades under första delen av 2023. Där finns också konsekvenser av växlingen från konsulter, vars kostnader befinner sig i det som sorteras in i ”övrigt”, till fast anställd personal.

– Även om kostnaderna också stigit under första kvartalet är ATG effektivare nu än förra året, betonar Lotta Nilsson Viitala.

 

Ur ATG:s kvartalsrapport.

En siffra som sticker ut lite i den i övrigt tillväxtpräglade kvartalsrapporten är att nettointäkten från sportspel (i Sverige) minskade med 20 miljoner kronor, elva procent. Det beror dock inte på att spelarna börjat svika sportspelserbjudandet, utan på att de ”vann mer än de brukar eller ska” på spelen med fasta odds. Det beror kort sagt på stort favoritvinstutfall under första delen av året.

– Att sportspelsnettot minskar är inte isolerat all ATG, utan samma sak fins i de kvartalsrapporter som Svenska Spel och Kindred presenterat i dagarna, säger Lotta Nilsson Viitala.

Kort sagt: Det bästa för intäkterna för spelbolagen som erbjuder fasta odds är när Manchester City förlorar, och i sommar om Armand Dupantis missar OS-guldet i stavhopp.

 

Nyckeltal i ATG:s q1-rapport:

 

ATG:s nettospelsintäkter i Sverige
Period: kvartal ett 2019 – 2024

Hästspel
2024: 949
2023: 838
2022: 956
2021: 1 037
2020: 902
2019: 885
Ökning mellan 2023 och 2024: 111 (13,2 %)
Ökning mellan 2019 och 2024: 64 (7,2 %)

Sportspel
2024: 158
2023: 178
2022. 167
2021: 129
2020: 95
2019: 54
Minskning mellan 2023 och 2024: 20 (11,2 %)
Ökning mellan 2019 och 2024: 50 (92,6 %)

Kasino
2024: 124
2023: 108
2022: 90
2021: 60
2020: 78
2019: 61
Ökning mellan 2023 och 2024: 16 (14,8 %)
Ökning mellan 2019 och 2024: 63 (103,3 %)

Från 75syv (Danmark)
2024: 75
2023: 69
2022: 55
2021: 42
2020: 32
Ökning mellan 2023 och 2024: 6 (8,7 %)
ATG.s danska bolag hade ingen särredovisad verksamhet första kvartalet 2019.

Sammanlagt
2024: 1 306
2023. 1 193
2022: 1 268
2021: 1 268
2020: 1 107
2019: 1 000
Ökning mellan 2023 och 2024: 113 (9,5 %)
Ökning mellan 2019 och 2024: 306 (30,6 %)

Utöver de ”rena” spelintäkterna hade ATG:s koncern i q1 ombudsintäkter (50 mkr) och övriga intäkter (138 mkr) på sammanlagt 188 mkr.

2018 var nettospelsintäkten denna period 1 058 mkr

Kostnader
2024: 1 105
2023: 1 055
2022: 1 081
2021: 1 031
2020: 976
2019: 908
Ökning mellan 2023 och 2024: 50 (4,7 %)
Ökning mellan 2019 och 2024: 197 (21,7 %)

I kostnader ingår som de viktigaste posterna, i fallande ordning: ”övrigt”: 624 mkr, ökning med 11 mkr jfrt med 2023. Spelskatt: 271 mkr, ökning med 27 mkr jfrt med 2023. Personalkostnader: 158 mkr, ökning med 19 mkr jfrt med 2023. Avskrivningar: 79 mkr, ökning med 1 mkr jfr med 2023. Samtidigt har ATG aktiverat 27 mkr i år för egen räkning, jämfört med 19 mkr förra året, vilket hamnar på plussidan bokföringsmässigt i resultaträkningen.

Rörelseresultat (koncern) före inkomstskatt
2024: 400
2023: 321
2022: 381
2021: 435
2020: 343
2019: 288
Ökning mellan 2023 och 2024: 79 (24,6 %)
Ökning mellan 2019 och 2024: 112 (38,9 %)

Inkomstskatten fr q1 2023 uppgick till 13 mkr.

Ersättning till hästsporten för bild, ljud, sportdata och sponsring
2024: 179
2023. 168
2022: 182
2021: 197
2020: 185
2019: 180
Ökning mellan 2023 och 2024: 9 (5,4 %)
Minskning mellan 2019 och 2024: 1 (0,6 %)

Alla belopp i miljoner kronor

 

Här är ATG:s rapport för q1 2024 i sin helhet.

https://omatg.se/wp-content/uploads/2024/04/atg-q1-2024.pdf

/LARS DAHLGREN