Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Anteckningar förda vid Travtränarnas riksförbunds styrelsemöte 18-19 aug. Best Western Bromma
Närv. Jan Halberg ordf. Peter Eriksson, Thomas Uhrberg, Conrad Lugauer, Markus Pihlström. På särskild kallelse Staffan Osterling sekreterare
Rapporter:
1. TRs ekonomi presenterades av Staffan och inga avvikelser fanns och det konstaterades att ekonomin är god i föreningen Beslutades att skänka 10,000:- till stiftelsen Järvsöfax
2. Jan rapporterade från strategiskt samråd Nytt organisationsplan kommer att presenteras till STs fullmäktige Derbyhelgen
3. Strikt tränaransvar diskuterades och styrelsen avvaktar att driva frågan tills vidare.
4. Till fullmäktige att representera TR valdes Jan Halberg
5. Tillträdande sportchef på svensk travsport Robert Karlsson fanns med på teams och vi tog upp flertal saker som vi tidigare framfört till sportavdelningen
6. Travronden medias VD Daniel Livensjö besökte oss och presenterade deras kundundersökning om svensk travsport
7. TR kommer att deltaga på Basmöte via teams 26 aug
8. Medel till aktiva inför 2022 blev dagens längsta diskutioner då det är en av TRs viktigaste frågor inför framtiden
9. Vi har även påbörjat jobbet med den nya kostnadsanalysen för TR och hoppas ha den klar under oktober 2021.

Vid pennan Staffan