Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Tränare positiva till djurskyddskontroller

Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Veterinärmedicinska anstalt har gjort en studie om djurskyddskontroller. Nu är resultatet klart. Studien gjordes som en webenkät och 396 travtränare har svarat. Det är värt att notera att nästan alla tränare svarade att god...

Första mötet i ”Samverkan Häst”

Som en del i omgörningen av Svensk Travsports organisation har ett nytt forum skapats. Det heter ”Samverkan Häst” och i den gruppen ingår Travtränarnas RIksförbund. På onsdagen hölls första mötet, på Solvalla. ”Samverkan Häst” är egentligen en sammanslagning av det...