Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Reglementskommittén 7 mars

Protokoll fört vid sammanträde i ST:s reglementskommitté den 7 mars 2018 Deltagare: Staffan Falk (ordförande), Linda Höijer, Petter Johansson, Maria Karlsson, Örjan Kihlström (deltog ej i diskussionen § 2 angående körsvenner), Staffan Osterling, Dick Sjöberg, Johan...

Anteckningar möten 19-20/2

19-20 februari träffades styrelsen för möte och passade även på att träffa tjänstemän samt representanter ur STs styrelse i Hästsportens Hus. Här följer anteckningar från detta. En ny hemsida för TR är under uppbyggnad den kommer tas i bruk inom några veckor och...