Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Onsdagsmöte/styrelsemöte TR 7 april 2021

Närv: Jan H. Peter E. Per C J. Thomas U. André E. På särskild inbjudan: Claes Svensson (valberedningen) Annika Larenius (travhippologen Wången) • Annika berättade vad en travhippolog är och vilka behov vi har i branschen. Behovet för den mindre tränaren känns för...