Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Anteckningar från styrelsemöte 18-19 aug

Anteckningar förda vid Travtränarnas riksförbunds styrelsemöte 18-19 aug. Best Western Bromma Närv. Jan Halberg ordf. Peter Eriksson, Thomas Uhrberg, Conrad Lugauer, Markus Pihlström. På särskild kallelse Staffan Osterling sekreterare Rapporter: 1. TRs ekonomi...