Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Onsdagsmöte 15/9-21

Anteckningar förda vid TRs onsdagsmöte 15/9-21 Närv. Jan Halberg, Peter Eriksson, Thomas Uhrberg, Per C Johansson, Conrad Lugauer, André Eklundh och Markus Pihlström. På särskild kallelse Staffan Osterling • Jan rapporterade från Fullmäktige och förtroenderådet efter...

Anteckningar från styrelsemöte 18-19 aug

Anteckningar förda vid Travtränarnas riksförbunds styrelsemöte 18-19 aug. Best Western Bromma Närv. Jan Halberg ordf. Peter Eriksson, Thomas Uhrberg, Conrad Lugauer, Markus Pihlström. På särskild kallelse Staffan Osterling sekreterare Rapporter: 1. TRs ekonomi...

Styrelse-onsdagsmöte 7/7-21

Styrelse/onsdagsmöte Travtränarnas riksförbund 7/7-21 Närv: Jan H, Peter E, Conrad L, och Per C. Markus P. var närvarande en kort stund under mitten på mötet Särskild kallelse: Staffan O. • Diskuterades när vi skall hålla fysiskt styrelsemöte. Förslag blev i samband...

TRs styrelsemöte onsdagsmöte 2 juni-21

TRs styrelsemöte onsdagsmöte 2 juni-21 Närv: Jan H. Conrad L. André E. Per C J. Peter E. På särskild kallelse: Staffan O. • Hemsidan diskuterades • Bestämdes att vi kommer att begära ytterligare 50 milj. till prismedel åt aktiva för -21 Kommer att vara en nivåhöjning...

TRs styrelse onsdagsmöte 17/5-21

Möte TRs styrelse onsdagsmöte 17/5-21 Närv: Jan Halberg, Thomas Uhrberg, André Eklundh, Per C Johansson och Markus Pihlström. På särskild kallelse : Staffan Osterling Styrelsen har på tidigare möten diskuterat vilka som är prioriterade frågor utan inbördes ordning....

TRs styrelses onsdagsmöte 5/5-2021

Minnesanteckningar fört vid TRs styrelses onsdagsmöte 5/5-2021 Närv: Jan H, Connie L, Peter E, André E, Thomas U, Per C J, och Markus P. På särskild kallelse: Staffan O. • Diskuterades åtgärdspaketet hur går vi vidare om inte STs styrelse lyssnar och vill föra en...