Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Undersökning starttid

Efter mötet i Halmstad kallat av Lutfi Kolgjini och Ulf Stenströmmer med inbjudna Marjaana Alaviuhkola och Lord Skarplöth fick TR uppdraget att göra en enkät till alla A-tränare om deras uppfattning i fråga starttid. Den skickades ut till alla 392 A-tränare och nästan...

Rapport från Riksförbundets årsmöte 2019

24 röstberättiga delegater var kallade 23 närvarande. Jan Halberg omvaldes som ordförande. Valberedningens förslag omval av Peter Eriksson (Bollnäs), André Eklund (Åby), och Per Johansson (Färjestad) klubbades igenom. Bestämdes att medlemsavgiften skall vara...

Årsmöte 2-3 april

Travtränarnas Riksförbund kallar till ordinarie årsmöte 2-3 april 2019 i Stockholm. Program och dagordning skickas till ordförande i lokala föreningarna. Motioner till mötet skall skickas till TR senast 14 dagar innan årsmötet. Lokala föreningar meddelar TR vem som...