Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Höstmöte 27 nov inställt

Hej alla ordförande m.fl. Ett sent och tråkigt återbud till vårt planerade höstmöte från föreläsarna från högskolan som skulle presentera sin forskning om träning humanidrott kontra hästsport. Då denna föreläsning var den som kulle locka tränare till mötet bestämde...

Svar på motioner från Travtränarnas Riksförbund

Här kommer två motioner från Axevallas Travtränareförening till Årsmötet i Stockholm 2-3 april. 1. Axevalla Travtränareförening vill se en ändring på poängtalet i breddloppen. Sänka från 500 till 350 eller 300 maxpoäng. Samt att ha samma poängtal i breddloppen för...

Angående ändrad starttid på V75

Frågan var uppe på förtroenderådet under derbyhelgen i Malmö. TR och hästägarna var kritiska till att inte flytta tiden till kl 15.00 men fick inget gehör från travsällskapen som gick på ST-styrelsens tidigare beslut vilket innebär ingen ändring och starttiden kommer...

Undersökning starttid

Efter mötet i Halmstad kallat av Lutfi Kolgjini och Ulf Stenströmmer med inbjudna Marjaana Alaviuhkola och Lord Skarplöth fick TR uppdraget att göra en enkät till alla A-tränare om deras uppfattning i fråga starttid. Den skickades ut till alla 392 A-tränare och nästan...