Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Årsmötet inställt

Tyvärr måste vi ställa in det planerade årsmötet på Åbytravet 24-25 april pga rådande omständigheter. Vi avvaktar utvecklingen och återkommer med info senare.   Styrelsen

Besparing gällande medel till aktiva 2020

Onsdagen den 11 december fattade Svensk Travsports styrelse beslut om ett sparpaket inför 2020. Nio dagar innan hade man ett möte i Strategiskt Samråd, här kom besparingsfrågan upp. Budskapet från oss aktiva (ASVT, Travhästägarna och Travtränarnas Riksförbund) var...

Höstmöte 27 nov inställt

Hej alla ordförande m.fl. Ett sent och tråkigt återbud till vårt planerade höstmöte från föreläsarna från högskolan som skulle presentera sin forskning om träning humanidrott kontra hästsport. Då denna föreläsning var den som kulle locka tränare till mötet bestämde...

Svar på motioner från Travtränarnas Riksförbund

Här kommer två motioner från Axevallas Travtränareförening till Årsmötet i Stockholm 2-3 april. 1. Axevalla Travtränareförening vill se en ändring på poängtalet i breddloppen. Sänka från 500 till 350 eller 300 maxpoäng. Samt att ha samma poängtal i breddloppen för...

Angående ändrad starttid på V75

Frågan var uppe på förtroenderådet under derbyhelgen i Malmö. TR och hästägarna var kritiska till att inte flytta tiden till kl 15.00 men fick inget gehör från travsällskapen som gick på ST-styrelsens tidigare beslut vilket innebär ingen ändring och starttiden kommer...