Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Tränare positiva till djurskyddskontroller

Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Veterinärmedicinska anstalt har gjort en studie om djurskyddskontroller. Nu är resultatet klart. Studien gjordes som en webenkät och 396 travtränare har svarat. Det är värt att notera att nästan alla tränare svarade att god...

Första mötet i ”Samverkan Häst”

Som en del i omgörningen av Svensk Travsports organisation har ett nytt forum skapats. Det heter ”Samverkan Häst” och i den gruppen ingår Travtränarnas RIksförbund. På onsdagen hölls första mötet, på Solvalla. ”Samverkan Häst” är egentligen en sammanslagning av det...

Hästnäringens skrivelse till regeringen

I veckan skickade hästnäringen gemensamt – via Hästnäringens Nationella Stiftelse – en skrivelse till Näringsdepartementet, som handlar om de (kraftiga) prisökningar på foder som redan inletts och sannolikt ännu inte nått sin kulmen. Skrivelsen, vilken Svensk...
Momsfrågan het på ”Hästriksdag”

Momsfrågan het på ”Hästriksdag”

– Vi måste hantera detta skyndsamt politiskt. Riksdagens vice talman John Widegren (m) satte ner foten efter att skattejuristen och momsexperten Jan Kleerup hållit ett kärnfullt anförande om den uppkomna problematiken runt momsregistrering av tävlingsverksamhet med...