Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Två av tre röstade FÖR barfotaförbud

170 proffstränare svarade på enkäten om barfotaförbud bör införas för treåriga hästar i Sverige. 112 röstade för barfotaförbud – 58 emot. Räknat i procent innebär det att 66 procent, två tredjedelar, av proffstränarna voterar för att Svensk Travsport ska utöka...

Barfotaförbud, tävlingsstrategi, rättssäkerhet

Enkät till alla TR-medlemmar om barfotakörning med treåriga hästar. Inspel till ST:s sportavdelning runt beslutet att nästa år köra samma antal tävlingsdagar som i år trots fortsatt minskande underlag hästar i träning. Diskussion om rättssäkerhetsaspekter kopplade...

Månadsbrev, statistik och öppet brev från ST

Svensk Travsports ordförandes Anders Källström månadsbrev för april, verkställande direktörens Maria och nationelle propositionssskrivarens Mattias Stenby diton, senast publicerade avstämningen om hästar i träning bana för bana, samt ett öppet brev gällande den från...

Årsstämmans motioner

Travtränarnas Riksförbunds årsmöte den 17 april hade hela 17 motioner att behandla. Vissa av dem berörde frågor som även kom upp under eftermiddagens fria möte där Svensk Travsports vd Maria Croon, hr-chef Sofia Klingspor, sportchef Robert Karlsson och biträdande...

Rekordresultat för ATG första kvartalet

ATG presenterade på torsdagsmorgonen en rekordrapport för första kvartalet 2024. Rörelseresultatet ökade, jämfört med januari-mars förra året,  med 79 miljoner kronor, vilket är hela 24,6 procent. – Nettospelsintäkterna är de högsta någonsin för det första kvartalet....