Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Telefonmöte 10 juni

TRs styrelse hade telefonmöte 10/6 och då diskuterade vi bl a fallet Propulsion. Många har hört av sig och ställt frågor hur TR kommer att agera. Styrelsen är nöjd med att man tillsatt en extern utredare som inte tillhör sporten. Vi ligger lågt och avvaktar...

HÄSTVÄLFÄRD

Jag har fått en del samtal efter värmningsdrivningen på Örebro lördag den 2/5-2020. Gul kusk i focus, eller hans numera sparkade lärling. Än en gång ber Alessandro den svenska travsporten om ursäkt. Men här börjar många av mina medlemmar med mig att tveka, hur ofta...

DIREKTIV FÖR AKTIVA INOM TRAVSPORTEN

Med anledning av den pågående smittspridningen av coronaviruset covid-19 gäller följande regler för alla som befinner sig på stallbacken under tävlingsdagen. • Travbanan är under tävlingsdagen en strikt arbetsplats. • Endast de som arbetar under tävlingsdagen har...

Årsmötet inställt

Tyvärr måste vi ställa in det planerade årsmötet på Åbytravet 24-25 april pga rådande omständigheter. Vi avvaktar utvecklingen och återkommer med info senare.   Styrelsen

Besparing gällande medel till aktiva 2020

Onsdagen den 11 december fattade Svensk Travsports styrelse beslut om ett sparpaket inför 2020. Nio dagar innan hade man ett möte i Strategiskt Samråd, här kom besparingsfrågan upp. Budskapet från oss aktiva (ASVT, Travhästägarna och Travtränarnas Riksförbund) var...

Höstmöte 27 nov inställt

Hej alla ordförande m.fl. Ett sent och tråkigt återbud till vårt planerade höstmöte från föreläsarna från högskolan som skulle presentera sin forskning om träning humanidrott kontra hästsport. Då denna föreläsning var den som kulle locka tränare till mötet bestämde...