Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Svar på motioner

Motioner från Dalarnas Travtränarförening. 1. Hur gör vi med rekryteringen av personal till branschen? Vi anser att TR bör göra en insats gemensamt med ST för att locka flera. Svar: TR och ST har upprepat försökt att hitta vägar för att locka nya och få tillbaka gamla...

Protokoll från årsmötet 28 april 2021

Protokoll fört vid Travtränarnas Riksförbunds årsmöte 28 april 2021 på teams Förbundets ordförande Jan Halberg hälsade alla välkomna till mötet §1 Till att leda mötet valdes förbundets ordförande Jan Halberg §2 Följande delegater hade infunnit sig till dagens möte:...