Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Högskola vill ha hjälp av travtränare

Hjälp oss med studie av hästföretagande! Den uppmaningen kommer från Högskolan Dalarna. Mer kunskap kring framgångsfaktorer i hästföretagande leder till bättre beslut i policyfrågor. Högskolan Dalarna och SLU tillsammans med NIBIO i Norge studerar detta i ett...