Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Angående ändrad starttid på V75

Frågan var uppe på förtroenderådet under derbyhelgen i Malmö. TR och hästägarna var kritiska till att inte flytta tiden till kl 15.00 men fick inget gehör från travsällskapen som gick på ST-styrelsens tidigare beslut vilket innebär ingen ändring och starttiden kommer...