Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

TR agerar gällande alarmerande rapport

Travtränarnas Riksförbunds styrelse har beslutat att ta initiativ för att initiera en vidareutbildningsinsats för A-tränare beträffande arbetsmiljöfrågor. Detta med anledning av en alarmerande forskningsrapport om hälsoläget hos stallpersonal som Dr Klara Edlund,...