Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Onsdagsmöte 15/9-21

Anteckningar förda vid TRs onsdagsmöte 15/9-21 Närv. Jan Halberg, Peter Eriksson, Thomas Uhrberg, Per C Johansson, Conrad Lugauer, André Eklundh och Markus Pihlström. På särskild kallelse Staffan Osterling • Jan rapporterade från Fullmäktige och förtroenderådet efter...