Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Positivt trendbrott för ATG

Inflationseffekterna, som gjort att befolkningens disponibla utrymme för nöjen har minskat, inverkar klart negativt på spelet på hästar. Likväl utgjorde det andra kvartalet 2023 som det ser ut ett viktigt brott på den negativa trend ATG haft gällande relationen mellan...

Nya kollektivavtalet för hästskötare

Det från och med 1 juni 2023 gällande nya kollektivavtalet för hästskötare anställda hos travtränare finns nu inlagt längst ner på hemsidan. Här finns också kollektivavtalet tecknat mellan Tjänsteföretagen Almega och Kommunal:...