Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Telefonmöte 10 juni

TRs styrelse hade telefonmöte 10/6 och då diskuterade vi bl a fallet Propulsion. Många har hört av sig och ställt frågor hur TR kommer att agera. Styrelsen är nöjd med att man tillsatt en extern utredare som inte tillhör sporten. Vi ligger lågt och avvaktar...