Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Rapport från Travtränarnas årsmöte

30 september genomförde vi vårt försenade årsmöte. För första gången skedde detta på teams och genomfördes på ett mycket bra och effektivt sätt. Många har hört av sig och framfört sin uppskattning av mötet. Att detta fungerade på ett bra sätt har gett oss en stor...