Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

De aktivas organisationer, under samlingsnamnet BAS, som är medlemmar i Svensk Travsport, är överens om det akuta behovet av mer pengar till banor och aktiva under 2023.

Ett Teams-möte för BAS-organisationernas företrädare ägde rum under tisdagseftermiddagen. Enda punkten på dagordningen var den ekonomiska situationen för de aktiva i travsporten. Enigheten var total om att nuläget, till följd av det senaste årets pånyttfödda inflation, plus kraftiga prishöjningar på insatsvaror i jordbruket som slår rakt ut mot de som bedriver hästverksamheter, är sådant att det ska betraktas som ”exceptionellt”.

Ordvalet ”exceptionell” kommer ur det som står i förslaget till ägardirektiv för Svensk Travsport AB, som ska tas upp för beslut under Derbyhelgen. Där finns en formulering om att ST AB:s soliditet (balanserade resultat) ska kunna ”användas i exceptionella situationer då övriga finansieringsmöjligheter av någon anledning begränsas”.

BAS-mötet på tisdagen skickar med till Svensk Travsports styrelse att det omedelbara behovet av ekonomiska förbättringar under 2023, för att någorlunda täcka de oundvikliga ökade kostnaderna i år för de som bedriver travhästverksamhet, är 150-200 miljoner kronor. Samma budskap kommer att framföras till ST:s konsortieråd (alla banor) i Malmö på fredag.

BAS konstaterar också att fördelningen av de förhoppningsvis ökade medlen 2023, om ST:s styrelse och konsortieråd hörsammar BAS synpunkter, blir en senare fråga, I praktiken hänkskjuts fördelningsfrågan till den budgetprocess under hösten som ska fastställa innehållet i sportbudgeten 2023. Där är det i så fall BAS (rimliga) förhoppning att de aktivas organisationer får bli delaktiga i processen att komma fram till lämpligast möjliga fördelning av medlen.