Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Hur undvika halsinfektioner?
Svaret ges på Stig H-Akademiens utbildningsdag den 3 oktober.

Stig H – Akademien, där alla lärlingar och hästskötare som fått stipendier i mer än 20 års tid ingår, håller varje år en utbildningsdag på Lantbruksuniversitet i Ultuna där den senaste hästforskningen presenteras.
Alla medlemmar i akademien, det vill säga stipendiaterna genom åren samt sponsorer och styrelse är välkomna att delta.
Nytt för i år är att även alla landets proffstränare bjuds in. Antingen själva eller en av deras anställda. Deltagarantalet är begränsat till högst 50 personer. Först till kvarn….
Vid årets utbildningsdag läggs fokus på luftvägarnas betydelse för normal och nedsatt prestation. Den senaste forskningen för hur halsinfektioner kan undvikas presenteras och det blir även praktiska demonstrationer.
Ett pass kommer också att ägnas åt sambandet mellan träning, prestation och utfodring. Räkna med en spännande dag på Ultuna.
På kvällen blir det umgänge och middag på Wenngarn för den som vill vara med.
Akademien betalar hotellrum på Wenngarn för stipendiater. För den som behöver komma kvällen innan, den 2 oktober, finns det också rum bokade.

Här är det preliminära programmet för utbildningsdagen:
8.45 Samling Wenngarn Hotell Anstalten i Sigtuna, Buss till SLU, Ultuna.
Det går naturligtvis att åka direkt till Ultuna där alla deltagare samlas på VHC (Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum) 9.30 där det finns kaffe. (Kom i tid. Det kan vara knepigt att hitta en parkering)
10.00 – 16.00 Utbildningsdag, med avbrott för lunch och kaffe.
16.00 Avresa till Wenngarn.
17.00 Teambuilding
18.00 Olle och Jenny Larsson (Stall Sisyfos) bjuder på pizzabuffé.

Anmälan senast den 12 september till Anders Jonsson, e-post: uajonsson@gmail.com eller på telefon eller sms till 070-349 35 72.
Som sagt det är först till kvarn som gäller till denna unika möjlighet att få lära sig mer om hur hästen fungerar utan kostnad.

Välkomna!

Anders Jonsson
projektledare Stig H-Akademien
070-349 35 72

Göran Dalin
professor, SLU