Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Den stora punkten på måndagens telefonmöte var tävlingsplaneringen inför 2018. Frågan diskuterades såklart på förtroenderådet i Malmö där Jan Halberg var på plats – och hade således rapportering därifrån.

De tre förslag kring tävlingsplaneringen som tagits fram inför STs styrelsemöte och förtroenderådet förra veckan har inte varit på remiss hos våran styrelse vilket vi tycker är svagt.
Vi ser inte något av de tre alternativen harmoniserar med det uppdrag våra medlemmar gav styrelsen vid årsmötet, d.v.s slopa V86 Express. Styrelsen avser att jobba vidare med frågan efter ytterligare en kolla med medlemmarna.
Under just punkten tävlingsplaneringen anslöt Erik Adielsson (STs Styrelse, sk fadder för TR gentemot förbundets styrelse) för att ge ytterligare information och infallsvinklar i diskussionen.

På Wenngarn kommer man 10 oktober att hålla Måldomarkonferens och vi söker medlemmar som är intresserad av att deltaga där. Meddela Staffan snarast om du känner att det är något för dig. Generalsekreterare Osterling samt Peter G Norman och Peter Eriksson är styrelsens representanter där.

Det fanns även en övrig fråga samt ett inkommet förslag från en medlem som diskuterades.
Ambitionen är att även i fortsättningen hålla styrelsemöte första måndagen varje månad och styrelsen tar såklart tacksamt emot de frågor som ni medlemmar önskar att lyfta.

/Sebastian Hedblom