Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Jan Halberg öppnade mötet, ca 30 medlemmar på plats. Jan tryckte på två punkter

Hur håller vi ihop TR
Tävlingsplaneringen (dialogen med ST)
Efter lite snack kring främst det sistnämnda kom inbjudna gästerna från Sulkysport (Freidenvall, Lernå, Kristoffersson), Hans Skarplöth, Mats Norberg, Johan Lindberg, Petter Johansson samt Tomas Fyhr.
Skarplöth drog spelsiffror kring V86 samt den färska kvartalsrapporten för ATG, även spelmålen för de tre huvuddagarna (V86 30 milj, V75 100 milj, GS75 20 milj). Vad gäller supertisdagarna på Solvalla 2018 så planeras inga nya spelformer och denna dag kommer vara fjärdeprio som speldag betraktat.
Hans fokus ligger på spelet och den förväntade omregleringen fr.o.m. 1/1- 19, men konstaterar att det i framtiden troligen kommer krävas ny kompetens på banorna och att vi behöver utveckla alla mötesplatser. Vad gäller banpubliken är det dock STs bord.
TR är oroade kring V86 express och hästägare/publik upplevelsen, Lindberg hävdar att det varit positivt för Jägersro, Åby har provar lite nya grepp under 2017 som nu ska utvärderas. Solvalla och Bergsåker har varit för dåliga men dialog förs och han tycker att det blåser positivare vindar efter bl.a. den utbildning som sportcheferna nu genomgår.
Vad gäller TRs önskemål om mer inflytande så lovade bättre återkoppling från både STs styrelse och tjänstemän. Men man ville också få information om ”hur TR vill bli lyssnade på”
Efter lunch lämnade gästerna och diskussionerna fortsatte kring;
Nio Breeders Crown dagar
V75 och GS75 på samma bana för att göra resor och kostnader mer effektiva
Central propositionsskrivning
TRs krav på att vara med i tävlingsplaneringen samt att inga beslut i denna fråga tas utan att vi är med vid bordet
Enkät från TR till banorna, Vad gör man för hästägare /publik och hur ser planerna ut framöver
Förslaget kring Treårspropositionerna är enligt uppgift ändrat och vi kräver därför möte innan beslut tas
Vi uppmanar även till att jobba vidare med de lokala sällskapen
Mats Norberg drog också den aktuella frågan kring momsregistrering, här kan det bli problem för hästägarna. Fortsatta möten med Skatteverket pågår.

/Sebastian Hedblom 2017-10-26