Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Ca 25 representanter från styrelsen och de olika lokalföreningarna samlade på Wenngarn under tisdagen och onsdagen.

Det inledes med sedvanliga årsmötesförhandlingarna och förutom om val på två år för styrelseledamöterna Thomas Uhrberg, Peter G Norman och Hanna Olofsson så valdes Per C Johansson in på den vakanta platsen efter Jörgen Westholm.

Westholm tar dock en plats i valberedningen där mötet valde att utöka trion till en kvartett.

Det hade inkommit sju motioner som behandlade under protokollet men även togs vidare redan under den resterande tiden under de två dagarna då flera av de styrande från ST anslöt.

Vi fick efter lunch en presentation av det arbete som Scandinavian Research gör kring hästskötaryrket inom travsporten och även en dragning från Sara Westholm (HNS) samt Mia Karlsson (ST) om hur man avser att driva arbetet framåt tillsammans med aktiva inom hästnäringen.

När STs sportchef Petter Johansson kom senare under eftermiddagen så blev det mycket diskussion kring den framtida tävlingsplaneringen och strukturen.

Mycket talar för att lunchtravet på måndagar kan upphöra fr.o.m 2019, och det är en fråga som TR driver. I linje med tre av de motionerna som fick bifall under årsmötet så pratades det även om centralpropositionsskrivning, att låsa spår 2 vid bilstart vid strykning av nr 1 samt en tävlingsmanual för samma rutiner på alla banor.

Dag 2 kom Hans Skarplöth (ATG), Hans Ljungqvist (ordf. ST), Johan Lindberg (Generalsekreterare ST) samt Erik Adielsson och det mesta av tiden ägnade åt dragning om och frågor kring den avregleringen som pågår på spelmarknaden och som kommer påverka ST/ATG.

Skarplöth underströk att intresset på att spela på hästar aldrig varit större och att de Manifest som ATG tog fram för några år sen i allra högsta grad är levande.

Lindberg redovisade kring de förändringar i sportens pengaflöden som kommer förändras inför 2019.

Från TRs sida förankrade vi en rad av de frågor vi vill jobba för och hur vi effektivast går vidare med dessa

/Sebastian H