Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

24 röstberättiga delegater var kallade 23 närvarande. Jan Halberg omvaldes som ordförande. Valberedningens förslag omval av Peter Eriksson (Bollnäs), André Eklund (Åby), och Per Johansson (Färjestad) klubbades igenom. Bestämdes att medlemsavgiften skall vara oförändrat 500:- / medlem
Motioner till mötet Jägersro 4 st. Romme/Rättvik 2 st. Axevalla 2 st. Thomas Jonsson Kalmar 1 st. valberedningen ett förslag. Solvalla en skrivelse. Kommer att redovisas separat. Efter lunch fick vi av Björn Ekmark en rundvandring i Kanal 75s lokaler och en presentation om nymodigheter som kommer. Johan Lindberg ST presenterade Pegasus 2020 och som avslutning på dagen kom Lisa Persson ST och presenterade schysst stall för oss. Onsdagen började med att Petter Johansson sportchef ST där vi återigen tog upp frågan om fasta proppar och varför inget hänt i frågan? Petter är positiv till fasta proppar och skall ta fram ett förslag till sportsamrådet 7/5 där även TR kommer att närvara. Breddloppens och p21 loppen bör sänka poängtaket enl. motion Axevalla men Petter säger att det i nuläget inte finns anledning till detta.

Tävlingskalendern för 2020 är under utredning och man kommer efter fullmäktigemötet att presentera grundförutsättningarna inför nästa år. Vi kör idag 875 tävlingsdagar hur skall dessa fördelas? Fler-färre. Petter gav oss en presentation om strukturen i dagens travsport, prismedel, licenser antal hästar, nuläge framtida läge.

En tung uppställning från ST när vi skulle diskutera det nya dopingsreglementet
I panelen satt Ulf Hörnberg Vd Svensk travsport, Göran Wahlman jurist ST och Linda Höijer Hästvälfärd ST. Man redogjorde för det nya reglementet som ska vara levande och kommer att justeras löpande om det behövs. Minst 4 års indragning av licensen om man ertappas med presentationshöjande medel, man har rätt att söka igen alla utrymmen som tillhör träningsanläggningen. Nekas man tillträde till anläggningen blir det 2 års indragning av licensen med omedelbar verkan. Behandlingsjournaler skall finnas klara när man får ett besök. Linda säger att man jobbar med en digital lösning där tränaren kan förvara sina journaler. Vi fick ställa många frågor och de närvarande tränarna fick svar på det mesta en del är självklart sekretessbelagda men det känns som att man är på tårna framåt. Dopingsreglementet kommer att vara en fast punkt på STs styrelsemöten. TR träffade Ulf Hörnberg och Marjaana Alaviuhkola och det bestämdes att vi kommer att träffas med jämna mellanrum i denna fråga. Medlemmar får/kan ta kontakt med oss och lämna inspel i frågan.

Ulf fick även frågan hur kan travronden som ägs av TR media (dotterbolag till ST) ha reklam för Legolas på sin sida? Ulf svarade att man har diskuterat detta och kommer att ta upp det på nästa styrelsemöte i TR media. Göran Wahlman gav en lägesrapport i momsfrågan och där ligger ärendet hos högsta förvaltningsdomstolen och innan dom kommer därifrån händer inget i frågan.

Domsjö 2019-04-04
Staffan Osterling