Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Efter mötet i Halmstad kallat av Lutfi Kolgjini och Ulf Stenströmmer med inbjudna Marjaana Alaviuhkola och Lord Skarplöth fick TR uppdraget att göra en enkät till alla A-tränare om deras uppfattning i fråga starttid. Den skickades ut till alla 392 A-tränare och nästan 300 svarade (mycket hög svarsfrekvens).

Resultatet blev som följer:

78% svarade att de föredrog alternativ 1 15,00

20% föredrog alternativt 2 16,20

2% svarade utan att välja alternativ

Staffan Osterling
Generalsekreterare