Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Här är det skriftliga svar vi fått från Marjaana Alaviuhkola ordförande Svensk travsport
Styrelsen i Svensk Travsport diskuterade frågan om starttid för V75 på sitt styrelsemöte (telefonmöte) den 12 augusti. Styrelsen har tagit del av TR:s frågeunderlag och resultat av omröstningen bland deras medlemmar.
Styrelsen vill inte fatta något beslut eller ange någon inriktning utöver tidigare fattat beslut i nuvarande läge.
Det finns ett antal oroande faktorer att ta hänsyn till:
– Totala Licensmarknaden i Sverige ner katastrofala 13 procent under årets första 7 månader jämfört med förra året under monopolmarknad.
– Inget nytt avtal klart med TV4 där vi främst av legitimitetsskäl är oerhört rädda om sändningstiden 18-19.00.
Att i en sådan situation börja testa med återgång till gammal starttid vore ytterst riskfyllt och oprofessionellt.
Vi behöver skapa oss en klarare bild av Tv-avtal, spel och ekonomisk utveckling innan vi fattar ett slutgiltigt beslut.
Det finns en möjlighet att under tiden titta på tävlingsdagen i sin helhet och försöka göra andra saker som förkortar tävlingsdagen.
Marjaana Alaviuhkola
Ordförande Svensk Travsport

Remy Nilsson besökte oss i nästan två timmar och berättade att förhandling med TV4 pågår
Allt hänger på antal tittare för att få vara kvar på sändningstiden 18–19.00 Om vi får för låga tittarsiffror åker vi ut. Att sända sammandrag och repris av tävlingar tror inte Remy på, utan vi måste ligga live för att hålla våra siffror uppe och få behålla tiden 18–19.00. Vidare berättade han ATG:s minskade spel på hästar hittills i år ligger på minus 9% c:a 200milj. netto. ATG:s totala spel hålls uppe av ökning av Sportspel, Casino, Virtuella hästar och Boost. Men avkastningen till ATG på dessa är mycket lägre än hästspelen.Vidare är han bekymrad över att svensk travsports prognos pekar mot ett underskott på c:a 300 milj. Han tycker också att ST ska ta tillbaka varumärket V75 och använda då folk vet vad det är, hästtävlingar.

Staffan Osterling
Generalsekreterare Travtränarnas Riksförbund