Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Här kommer två motioner från Axevallas Travtränareförening till Årsmötet i Stockholm 2-3 april.

1. Axevalla Travtränareförening vill se en ändring på poängtalet i breddloppen. Sänka från 500 till 350 eller 300 maxpoäng.
Samt att ha samma poängtal i breddloppen för kallblod och monté.
Det är bättre att övriga lopp är fyllda än att det tvångsstryks hästar ur breddloppen som ska ge startmöjligheter för bredden.

Svensk Travsport anser att breddloppen fyller en viktig funktion i tävlingsstrukturen. Att tränaren själv kan välja vilken typ av motstånd en lågpoängare ska möta, är i grunden bra. Vi tror inte travsporten vinner på att ”tvinga” tränare att starta sina lågpoängare mot tuffare motstånd.
Vilken poänggräns som är lämpligast i breddloppen, kan bero på skillnader i hästunderlag, årstid och geografi. Ju större hästunderlag, desto lägre poänggräns är möjlig. Därför funkar det inte så bra att ha samma poänggräns för monté och kallblod, som man har i sulkylopp för varmblod.
.

2. Axevalla Travtränareförening vill se en ändring av diskningsregeln för användandet av säkerhetsspåret.
Det borde finnas möjlighet att få ställa sin häst om man ligger invändigt vid galopp utan för den sakens skull bli diskad direkt om man utnyttjar säkerhetsspåret.
Nu kanske man inte går in där direkt för att inte bli diskad om chansen finns att hästen ställer sig.
Förslaget är att vid galopp gå in på säkerhetsspåret men ta upp och lägga sig sist i fältet om hästen ställer sig utan att galoppera för långt så att det blir diskning ändå.
Då ser vi möjligheten att fler kommer att använda säkerhetsspåret.

Det är viktigt att ni för in era synpunkter till TRs representanter i Reglementskommittén.
Inför 2020 kommer vi att tydliggöra §58 i tävlingsreglementet gällande säkerhetsspår enligt följande.

58 § – Säkerhetsspår
För banor med säkerhetsspår gäller följande, om måldomarnämnd/banveterinär inte beslutat att säkerhetsspåret inte ska användas.
Om en diskvalificerad häst på innerspår, som har häst/hästar bakom sig, inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas.
För galopperande hästar som ännu inte diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret. Om säkerhetsspåret används ska hästen alltid diskvalificeras.

Motion från Dalarnas Travtränareförening.
1. Vi anser att det borde finnas en delningspott i alla propositioner, likt treåringsloppen.

Vi tar med synpunkterna in i budgetarbetet.

Nuvarande regelverk är följande ”grupper” prioriterade:
”- Vi prioriterar unghästar, ston och lopp i låga klasser. Loppet ska vara utskrivet för någon av följande kategorier:
o 2-åringar (valfri klass)
o 3-åringar (valfri klass)
o Stolopp (valfri klass)
o Alla åldrar, hästar upp till max 75.000 kr.
o Kallblodslopp

– Det ska vara minst 24 godkända startanmälda till loppet (efter att vi räknat bort alla dubbelanmälda och ej startberättigade).

– Vi delning av tvååringslopp och treåringslopp kan vi godkänna färre startanmälda – ST avgör från ” till fall.”

2. Hur ska vi förhålla oss inför andra spelbolag, när dom ringer och frågar om tips. Vi önskar mer tydliga direktiv från ST styrelse.

När det gäller tipsinformation måste tränaren göra sin egen bedömning, av vad man tycker är viktigt. Spel via bolag som inte har avtal med Svensk Travsport, ger ingen ekonomisk vinst till travsporten.
Svensk Travsport har i skrivande stund endast avtal med ett spelbolag, det är ATG. Det innebär att ATG betalar till travsporten för att de anordna spel på svenska travlopp.

Motioner till TR:s årsstämma från Jägersro Travtränarförening
1. Förbjud omedelbart jänkarvagn i voltstartslopp

Det är viktigt att ni för in era synpunkter till TRs representanter i Reglementskommittén.
Vi arbetar med att definiera vilka vagnar som skall anses som jänkarvagnar, hybridsulky och sulky, utifrån det får sedan reglementskommittén fastställa vilket regelverk som skall gälla.

2. Förslag om utökat informationsflöde gällande TRAVSPORT på Wikipedia

Bra inspel. Vi tar med oss detta till vår kommunikationsavdelning på Svensk Travsport.

3. Delade kval för monté och trav
Förslagsvis skulle vi kunna erbjuda montékval första tävlingsdagen varje månad, skulle detta visa sig vara en V75-dag blir det givetvis nästa ”vanliga” tävlingsdag.

Svensk Travsport anser att grundidén är bra, och den används redan på flera banor. Villkoren för kval måste dock anpassas till årstid och banans förutsättningar. På banor med regelbundna tävlingar, passar ovanstående förslag bra medan det kan bli svårare på mindre banor som inte tävlar så ofta.

4. Idag har tränarna ansvar för att fylla i en hel del information i sportsystemet, som exempelvis var hästen är uppstallad. Det borde också finnas teknik för att ta fram en ruta där information kan ges om varje specifik häst är startklar eller inte. Ett sätt som skulle kunna vara till hjälp för personen som skriver propparna.

Det är en av flera olika idéer som vi har med oss i utvecklingsprojekten.

Förenklat hästägande

Det är en av flera olika idéer som vi har med oss i utvecklingsprojekten.

Mvh
Svensk Travsport