Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

TRs styrelse hade telefonmöte 10/6 och då diskuterade vi bl a fallet Propulsion. Många har hört av
sig och ställt frågor hur TR kommer att agera. Styrelsen är nöjd med att man tillsatt en extern
utredare som inte tillhör sporten. Vi ligger lågt och avvaktar utredningens svar innan vi agerar i fallet.
Utredningen kan ta upp till två veckor enl. Maria Croon Vd Svensk Travsport.

Travtränarnas riksförbunds styrelse