Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

30 september genomförde vi vårt försenade årsmöte. För första gången skedde detta på teams och genomfördes på ett mycket bra och effektivt sätt. Många har hört av sig och framfört sin uppskattning av mötet. Att detta fungerade på ett bra sätt har gett oss en stor möjlighet att snabbt kalla de lokala ordförandena i viktiga frågor som kommer under hösten. Protokoll från årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan så snart det är justerat.